SK | ENG

Možnosti prezentácie
na Prezentačných dňoch

1.Prednáška s výstavnou expozíciou

- najčastejšie využívaná forma, určená všetkým, ktorí chcú predstaviť svoje portfólio detailnejšie; možné je zvoliť si dĺžku svojej prednášky v rozsahu 25 min. alebo 15 min.

2.Výstavná expozícia bez prednášky

- pre tých, ktorí chcú diskutovať len individuálne, k dispozícií je priestor na rozloženie vzoriek, prospektov a bannerov

3.Rozdanie prospektových materiálov

- pre zaneprázdnených, ktorí chcú, aby boli rozdané ich aktuálne materiály a kontakty bez nutnej účasti firmy, je tu spôsob prezentácie, ktorá prebieha pohodlne, plne v našej réžii

 

Rozšírte si databázu Vašich budúcich klientov - pri každej z možností prezentácie je v cene zahrnutá aj spracovaná prezenčná listina zúčastnených odborníkov.

 

Koho môžete na Prezentačných dňoch očakávať

 

Pozývanými poslucháčmi sú výlučne odborníci stavebného priemyslu, a to predovšetkým:

/ architektonické a projekčné kancelárie, členovia SKA, SKSI
/ zástupcovia stavebných realizačných firiem
/ investori, developeri
/ zástupcovia mestskej samosprávy a štátnej správy, špecializované úrady
/ zástupcovia bytových družstiev
/ zástupcovia vybraných cechov a združení
/ zástupcovia odborných stavebných škôl, ...

Máme 25 rokov skúseností.
Pomôžeme vám osloviť architektov a projektantov.
Našich 5 naj:

1.Najobšírnejšia databáza pozývaných

odborníkov, neustále aktualizovaná a overená

2.Najvyšší počet zúčastnených

architektov, projektantov na odborných seminároch

3.Najširšie pokrytie miest

konania Prezentačných dní v rámci SR

4.Najviac možností

výberu z rôznych tematických zameraní

5.Najvyššia úroveň podujatí

a profesionálny prístup

Prehľad tematických zameraní

1. Stavba a rekonštrukcia

Základné a najobšírnejšie zameranie orientované na obhajobu všetkých druhov tradičných, moderných, úsporných, inovatívnych ale aj alternatívnych stavebných materiálov, výrobkov, na stavebnú chémiu, všetky druhy izolácií, materiály na sanácie a úpravy stavieb, ako aj konštrukcie, zastrešenie a iné.

Určené architektonickým aj projekčným kanceláriám, dodávateľským firmám, investorom a celej stavebnej verejnosti, ktorá sa chce dozvedieť viac o novinkách v stavebníctve a architektúre.

Prehľad účasti stavebných odborníkov v téme Stavba a rekonštrukcia.

2. Energeticky efektívne stavby

Prednášky s kvalitnými informáciami o novelách a technických požiadavkách na stavby, o súčasných domácich a svetových trendoch, revolučných materiáloch a technológiách, ktoré zabezbečia úsporu energie a ďalšie výhody, ktorými sa nizkoenergetické a pasívne domy vyznačujú.

Vítané sú architektonické a projekčné kancelárie, realizátori a všetci profesisti so záujmom o danú problematiku.

Prehľad účasti stavebných odborníkov v téme Nízkoenergetické a pasívne stavby.

3. Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika

Informácie o aktuálnych trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, plynu, klimatizácie, chladenia, vzduchotechniky, či poznatky ohľadom úspor energií.

Návštevníkmi sú predovšetkým projektanti vykurovania, vzduchotechniky, chladiacich systémov, kúrenárske firmy, firmy zabezpečujúce montáž a servis chladenia, zástupcovia zodpovedajúcich cechov a iné.

Prehľad účasti stavebných odborníkov v téme Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika.

4. Vodovody, kanalizácie a ČOV

S akým sortimentom sa na týchto Prezentačných dňoch stretnete?
/ kanalizačné a drenážne systémy
/ vodomerné šachty, žľaby
/ vodovodné potrubia a tvarovky
/ hydroizolácie
/ predlžovacie hrdlá a poklopy
/ plynotesné a vodotesné systémy
/ nové technológie na úpravu vody, čističky a čerpadlá
/ armatúry a sanitárna technika
/ meracie, regulačné a riadiace systémy
/ čadič do kanalizácie a iné

Podujatie určené nielen pre projektantov, stavebné či priemyselné firmy, zástupcov vodohospodárskych firiem, ale aj pre zástupcov miest a obcí, správcov budov, prevádzkovateľov vodovodov, kanalizácií alebo investorov.

Prehľad účasti stavebných odborníkov v téme Vodovody, kanalizácie a ČOV.

   

5. Design v interiéri a exteriéri

Komplexné riešenia pre interiér a exteriér.
Patria sem ukážky slovenského i zahraničného nábytku, doplnkov a materiálov.
Fasádne trendy, spevnené plochy, bazény/vírivky, vonkajšie osvetlenie, záhradná architektúra, mobiliár, ...
Jednoducho kombinácia funkčnosti a dizajnu.
Skupinu poslucháčov tvoria predovšetkým architekti, interiéroví dizajnéri, projektanti, urbanisti, záhradní architekti a hotelieri.

Prehľad účasti stavebných odborníkov v téme Design v interiéri a exteriéri.

6. Svetlo v architektúre, inteligentné systémy

prehliadka slovenských a svetových značiek svietidiel, LED svietidiel, technológií, svetelných systémov a inteligentných systémov, ktoré zvýšia životný komfort v obytných
i administratívnych priestoroch, polyfunkčných objektoch, ...
Táto jedinečná akcia je určená predovšetkým architektom, projektantom, elektro projektantom a developerom, ktorí by radi získali nové poznatky a nové kontakty.

Prehľad účasti stavebných odborníkov v téme Svetlo v architektúre, inteligentné systémy.
 

Okrem zviditeľnenia sa na Prezentačných dňoch, prinášame aj iné formy propagácie.Iné formy propagácie