SK | ENG

Prehľad tematických zameraní

1. Stavba a rekonštrukcia
O téme: základné a najobšírnejšie zameranie orientované na obhajobu všetkých druhov tradičných, moderných, úsporných, inovatívnych ale aj alternatívnych stavebných materiálov, výrobkov, na stavebnú chémiu, všetky druhy izolácií, materiály na sanácie a úpravy stavieb, ako aj konštrukcie, zastrešenie a iné.

Komu je seminár určený: Určené architektonickým aj projekčným kanceláriám, dodávateľským firmám, investorom a celej stavebnej verejnosti, ktorá sa chce dozvedieť viac o novinkách v stavebníctve a architektúre.

2. Energeticky efektívne stavby
O téme: prednášky s kvalitnými informáciami o novelách a technických požiadavkách na stavby, o súčasných domácich a svetových trendoch, revolučných materiáloch a technológiách, ktoré zabezbečia úsporu energie a ďalšie výhody, ktorými sa nizkoenergetické a pasívne domy vyznačujú.

Komu je seminár určený: Vítané sú architektonické a projekčné kancelárie, realizátori a všetci profesisti so záujmom o danú problematiku.

3. Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika
O téme: informácie o aktuálnych trendoch v oblasti vykurovania, vykurovacích systémov, plynu, klimatizácie, chladenia, vzduchotechniky, či poznatky ohľadom úspor energií.

Komu je seminár určený: Návštevníkmi sú predovšetkým projektanti vykurovania, vzduchotechniky, chladiacich systémov, kúrenárske firmy, firmy zabezpečujúce montáž a servis chladenia, zástupcovia zodpovedajúcich cechov a iné.

4. Vodovody, kanalizácie a ČOV
O téme: s akým sortimentom sa na týchto Prezentačných dňoch stretnete?
/ kanalizačné a drenážne systémy
/ vodomerné šachty, žľaby
/ vodovodné potrubia a tvarovky
/ hydroizolácie
/ predlžovacie hrdlá a poklopy
/ plynotesné a vodotesné systémy
/ nové technológie na úpravu vody, čističky a čerpadlá
/ armatúry a sanitárna technika
/ meracie, regulačné a riadiace systémy
/ čadič do kanalizácie a iné

Komu je seminár určený: Podujatie určené nielen pre projektantov, stavebné či priemyselné firmy, zástupcov vodohospodárskych firiem, ale aj pre zástupcov miest a obcí, správcov budov, prevádzkovateľov vodovodov, kanalizácií alebo investorov.

5. Design v interiéri
O téme: kombinácia funkčnosti a dizajnu. Patria sem ukážky slovenského i zahraničného nábytku, doplnkov a materiálov. Trendy podlahových krytín, dekorácií a náterov stien, stropov, podhľady, riešenia do kancleárií, hotelov, kongres centier, rôzne druhy osvetlenia ale aj súčasné trendy vo vybavení kúpeľní, kuchýň, obývačiek, šatníkov, ... jednoducho klasický, moderný i netradičný interiérový design.

Komu je seminár určený: Skupinu poslucháčov tvoria predovšetkým interiéroví dizajnéri, architekti, projektanti a hoteliéri.

6. Design v exteriéri
O téme: komplexné riešenie pre exteriér - fasády, spevnené plochy, bazény/vírivky, vonkajšie osvetelnie, záhradná architektúra, mobiliár, ...

Komu je seminár určený: Určené predovšetkým architektom, projektantom, urbanistom, záhradným architektom, zástupcom realizačných firiem a všetkým stavebným odborníkom, ktorí chcú načerpať inšpirácie.