SK | ENG

Komu sú Prezentačné dni určené

 

Pozývame odborníkov stavebného priemyslu, a to predovšetkým:

/ architektonické a projekčné kancelárie, členovia SKA, SKSI
/ zástupcov stavebných realizačných firiem
/ investorov, developerov
/ zástupcov mestskej samosprávy a štátnej správy, špecializované úrady
/ zástupcov bytových družstiev
/ zástupcov vybraných cechov a združení
/ zástupcov odborných stavebných škôl, ...

Prečo navštevovať
Prezentačné dni

Prezentačné dni sú špecializované praktické prezentácie, ktorých cieľom je sprostredkovať odbornej verejnosti informácie o najnovších technológiách, ale aj tradičných stavebných materiáloch, príp. diskutovať o konkrétnych projektoch či problémoch na stavbe.

Prezentačné dni boli zaradené do sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov. Absolvovaním vybraných seminárov majú možnosť členovia SKA získať kredity.

Výhody
  • dostupnosť seminárov v rámci celého Slovenska – v 15-ich mestách
  • široká ponuka tém pre všetky profesijné zamerania stavebného priemyslu
  • úspora času vďaka zoskupeniu viacerých výrobcov a technických poradcov na jednom mieste v rámci dopoludnia
  • bližšie oboznámenie sa s produktami a možnými technickými riešeniami
  • jednoduchšie získavanie informácii ako z katalógov alebo internetu, ale najmä poznatky z praxe
  • prezentácie obohatené o odborné prednášky profesorov vysokých škôl a zástupcov odborných inštitútov
  • k dispozícii ucelené prospektové materiály, katalógy a aktuálne cenníky
  • možnosť nadviazať nové kontakty pre budúcu spoluprácu